יציבות

לאחר חשיפת התמונה המלאה ניתן לדבר על יציבות כלכלית.

ביחד נבנה תכנית עבודה ותקציב חודשי שיתאימו את ההוצאות להכנסות ויקחו בחשבון:

הגנות כלכליות (ביטוחים)  מגדל מטבעות
מענה להוצאות לא צפויות
מענה לאירוע של פגיעה בהכנסות
החזר הלוואות ודיור
יעדים לטווח בינוני וארוך
הוצאות שוטפות

בהירות בכלכלת המשפחה

הגשמה בכלכלת המשפחה