הולכים לפוליטיקה

עשרת עקרונות מצע המפלגה

 1. גיאופוליטי – פתרון שתי מדינות המבוסס על התחייבות ואחריות בינלאומית להצבת כח שלום משמעותי ומניעת קונפליקטים אלימים למשך חמישים שנה. חלוקה גיאוגרפית על בסיס ריכוזי אוכלוסיה, חופש תנועה ומתן אזרחות כפולה הדדית למיעוטים שיבחרו תוך התחייבות לשוויון זכויות ומניעת אפליה
 2. כלכלה – צמצום התערבות ממשלתית, אימוץ רגולציות פשוטות ככל האפשר, הסכמי מסחר חופשי עם מדינות שכנות כולל המדינה החדשה ומדינות המפרץ, ביטול מכסים יחד עם סיוע לענפים לא תחרותיים להמיר עצמם לענפים אחרים, צמצום ויעול המגזר הציבורי, חופש להתאגדות ומהתאגדות על בסיס רצון כל עובד, צמצום נטל המיסים הישירים והעקיפים עם צמצום ההון השחור והגברת אכיפת המס, צמצום מס רווחי הון וחיזוק הבורסה, פישוט משמעותי של תקנות המס ועידוד חסכון והשקעה לטווח ארוך
 3. חינוך – שדרוג מערכת החינוך למאה ה-21 ולכישורים הנדרשים לה. הגדרת לימודי ליבה כבסיס לתמיכה תקציבית הכוללים תקשורת אפקטיבית, אנגלית, ערבית מדוברת וכתובה, התנהלות כלכלית, פלורליזם והומניזם, גלובליזציה, תכנות ומדעי הסביבה
 4. דת ומדינה – הפרדת דת ומדינה. מתן חופש דת וחופש מדת. מתן חופש בחירה לביטול רישום הדת במרשם האוכלוסין.
 5. הגירה – יצירת מדיניות הגירה המבוססת על קריטריונים של איכות האוכלוסיה המהגרת ויכולתה לתרום לחיזוק החברה. יצירת תהליך הדרגתי של תושבות זמנית, קבועה ואזרחות בסופה. מתן אפשרות מקלה להגירה לאוכלוסיה הסובלת מאנטישמיות
 6. דיור ומגורים – מתן העדפה לפיתוח מגורים אורבני על עורקי תחבורה ציבורית (רכבות), יישור קו בתקנות בניה ואכיפה בין כל המגזרים, צמצום בירוקרטיה בתכנון ובניה, עידוד הכשרת כח אדם בטכנולוגיות בניה חדישות ויעילות
 7. תחבורה – הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף קרוב למרכז האורבני הצפוני, הפיכת מזרח הים התיכון לHUB איזורי וקישור הנמלים לעורקי תובלה מזרחה ודרומה, עידוד תחרותיות ויעילות הנמלים, פיתוח מערכת הסעת המונים יעילה בין כל המרכזים האורבניים על בסיס 24/7, הוספת מסילות רכבת אורכיות ורחביות, עידוד תחבורה שיתופית ודו גלגלית
 8. אקולוגיה וסביבה – דגש על חינוך אקולוגי וסביבתי, גם לאוכלוסיות בוגרות, שמירה על נכסי הטבע במרחבים פתוחים, צמצום התפשטות התיישבותית שאינה חקלאית. הגברת אכיפה והסברה נגד מזהמים ומפרי חוקים סביבתיים, הגברת השימוש באנרגיית השמש
 9. רווחה – פישוט משמעותי וצמצום הדרגתי של מנגנוני קצבאות, מניעת יכולת למשוך חסכונות פנסיוניים מכל סוג לפני גיל פרישה, עידוד חסכון לטווח ארוך ורכישת ביטוחי חיים ואובדן כושר על ידי פטור ממס, שיפור איכות שירותי הרווחה לאוכלוסיה הנזקקת באמת
 10. חקיקה ואכיפה – צמצום חקיקה והתערבות רגולטורית בחיי האזרח אך הגברת אכיפה בכל תחום הקשור לבטחון האזרח ושמירה על זכויותיו וחירותו
 11. ציונות – הציונות היא אחת התנועות החשובות והמרשימות בהיסטוריה. עם זאת, בגרסתה הנוכחית היא סיימה את תפקידה. האם היא צריכה לשדרג לגרסה חדשה? כן, ברוחו של הרצל, שחזה הקמת חברה מודרנית, הומנית, אזרחית, חופשית, משלבת מיעוטים ופלורליסטית. הציונות בגרסתה החדשה צריכה לגרום לכך שמהגרים יבואו לכאן לא כי רע להם בניכר אלא כי טוב להם כאן, כי הם יכולים לשגשג ולחיות חיים פוריים, בטוחים, מלאים וחופשיים בלי לשלם מס (תרתי משמע) על כך שבחרו לחיות דווקא כאן, שמהנדסים, רופאים, חוקרים ואנשי רוח לא יחלמו על רילוקיישן אלא שישמשו מושא להערצה על הישגיהם דווקא כאן.